Dzemdības raksturojošo rādītāju statistika pa reģioniem

DEFINĪCIJAS

Dzemdības – dzemdes muskulatūras savilkšanās, kas pilnīgi izstumj vai to raksturs nosaka nepieciešamību izdalīt augļa olu no organisma, ja grūtniecība ilgusi vismaz 22 nedēļas, skaitot no pēdējo mēnešreižu pirmās dienas.

- Savlaicīgas – laikā no 37. līdz 42. grūtniecības nedēļai,
- Priekšlaicīgas – laikā no 22. līdz 36. grūtniecības nedēļai,
- Pēclaika – laikā pēc 42. grūtniecības nedēļas.

Jaundzimušais – bērns laikā no piedzimšanas līdz 27 dzīves dienām (27 dienas 23 stundas 59 minūtes)

Dzīvi dzimis – auglis, kurš pilnīgi izstumts vai izņemts no mātes organisma neatkarīgi no grūtniecības laika, turklāt, pēc atdalīšanās no mātes viņš elpo vai izrāda kādu citu dzīvības izpausmi, kāda ir sirdsdarbība, nabassaites pulsācija vai gribai pakļauto muskuļu kustības, neatkarīgi no tā, vai nabassaite ir pārgriezta un vai placenta ir atdalījusies.

Dzimšanas svars – pirmais auglim vai jaundzimušajam pēc dzimšanas noteiktais svars. Dzīvi dzimušiem dzimšanas svars nosakāms pirmajā dzīves stundā pirms sācies būtisks postnatāls svara zudums. Definīcijas “zems”, “ļoti zems”, “pārlieku (ārkārtīgi) zems” dzimšanas svars neveido pilnīgi noslēgtas grupas. Tās nav savstarpēji izslēdzošas un ietver “zemākās svara kategorijas (piemēram, “zems” ietver arī terminus “ļoti zems” un “pārlieku zems”, kamēr “ļoti zems” iekļauj terminu “pārlieku zems”).

Iznēsāts – morfoloģiski un funkcionāli nobriedis, savlaicīgi vai nedzīvi dzimis bērns, kuram piedzimšanas svars nav mazāks par 2500 g un grūtniecības laiks no 37 līdz 42 pilnām grūtniecības nedēļām.

Neiznēsāts – priekšlaicīgi vai nedzīvi dzimis bērns ar sevišķi zemu (500-999 g), ļoti zemu (1000-1499 g) vai zemu (1500-2499 g) piedzimšanas svaru un kuram neiznestības pazīmes un adaptācijas grūtības postnatālā periodā ir tieši proporcionālas neiznestības pakāpei un grūtniecības laiks mazāks par 37 pilnām nedēļām.

Pilnvērtīga antenatālā aprūpe – dzemdētāja stājusies uzskaitē līdz 12.gestācijas nedēļai un saņēmusi antenatālo novērošanu atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 25. jūlija noteikumiem Nr.611 “Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība”, 1.pielikumam.

Nepilnvērtīga antenatālā aprūpe –antenatālo novērošana dzemdētājai nav notikusi atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 25. jūlija noteikumiem Nr.611 “Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība”, 1.pielikumam.

Antenatālā aprūpe nebija – dzemdētāja nav stājusies grūtniecības uzskaitē un nav saņēmusi antenatālo aprūpi.

Ārpusstacionāra dzemdības – dzemdības notikušas neplānoti mājās, transportlīdzeklī, citur.

Statistiskais reģions – dati sadalīti pa Latvijas statiskajiem reģioniem, ņemot vērā ārstniecības iestādes kodu (ATVK). Ārstniecības iestādes sadalītas pa statistiskajiem reģioniem, atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 28. aprīļa rīkojumam Nr. 271 "Par Latvijas Republikas statistiskajiem reģioniem un tajos ietilpstošajām administratīvajām vienībām".

DATU AVOTI

Jaundzimušo reģistrs, Slimību profilakses un kontroles centrs

METODOLOĢIJA

Reģistrs satur informāciju par jaundzimušajiem un viņu dzimšanas apstākļiem. Jaundzimušo reģistra informācijas sistēmā tiek ievadīti dati par visiem jaundzimušajiem, kuri dzimuši ārstniecības iestādēs Latvijā, kā arī ārpus stacionāra (t.sk. plānotās mājas dzemdībās), pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumiem Nr. 328 "Jaundzimušo reģistra noteikumi".

Reģistrs satur datus par māti, iepriekšējām grūtniecībām, dzemdībām, par patreizējo grūtniecību un dzemdībām, par pašu jaundzimušo. Pievērst uzmanību, ka Reģistrā attēlotā informācija ir atbilstoši ārstniecības iestādes sniegtajiem datiem pēc jaundzimušā izrakstīšanas no dzemdību iestādes / nodaļas.

PUBLIKĀCIJAS

Latvijas veselības aprūpes statistikas gadagrāmatas Saite

Statistikas dati Saite

SAITES

Slimību profilakses un kontroles centrs

KONTAKTPERSONA

Jānis Misiņš

Veselības statistikas nodaļas vadītājs

Tālrunis: 67501582

 

Metadatu sagatavošanas datums: 02.09.2019.