Novēršamā mirstība

DEFINĪCIJAS

Novēršama mirstība ir nāves gadījumi tādu cēloņu dēļ, kurus ir iespējams daļēji vai pilnīgi novērst. Iedalās medicīniski un profilaktiski novēršamā mirstība.

Medicīniski novēršama mirstība ir nāves gadījumi tādu cēloņu dēļ, kurus var novērst galvenokārt ar atbilstošiem (laicīgiem, kvalitatīviem, efektīviem) veselības aprūpes pasākumiem, t.sk. skrīningu un ārstēšanu (t.i. pēc slimības/traumas rašanās, novēršot nāves iestāšanos).

Profilaktiski novēršama mirstība ir nāves gadījumi tādu cēloņu dēļ, kurus var novērst galvenokārt ar sabiedrības veselības - veselības veicināšanas un primārās profilakses - pasākumiem (t.i., pirms slimības/traumas rašanās)

DATU AVOTI

Novēršamā mirstība tiek aprēķināta, izmantojot Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāzes datus par mirušajiem no 0 līdz 74 gadu vecumam. Vidējais iedzīvotāju skaits aprēķināts, izmantojot Centrālā statistikas pārvaldes datus.

METODOLOĢIJA

Novēršamā mirstība aprēķināta pēc vienotas OECD/Eurostat metodoloģijas (Avoidable mortality: OECD/Eurostat lists of preventable and treatable causes of death (January 2022 version)) , kas pēdējoreiz aktualizēta 2022. gada janvārī, profilaktiski novēršamās nāves cēloņu sarakstā iekļaujot Covid-19 infekciju.

2020.-2021.gada profilaktiski novēršamā mirstība iekļauj arī mirstību no Covid-19.

Novēršamā mirstība tiek rēķināta 0-74 gadu vecumā. Relatīvie rādītāji aprēķināti uz 100 000 attiecīgā attiecīgā vecuma un dzimuma vidējo iedzīvotāju skaitu gadā.

PUBLIKĀCIJAS

Veselības statistikas datubāze Saite

SAITES

Slimību profilakses un kontroles centrs

KONTAKTPERSONA

Jolanta Skrule

SPKC Neinfekciju slimību datu analīzes un pētījumu nodaļa

Tālrunis: 67387682

 

Metadatu sagatavošanas datums: 05.07.2022.