Potenciāli zaudētie mūža gadi

DEFINĪCIJAS

Potenciāli zaudētie mūža gadi - gadi, kurus cilvēks būtu nodzīvojis līdz noteiktam vecumam (piemēram, līdz 64 gadiem (Latvijā lietotais slieksnis)), ja nebūtu nomiris. Jo agrākā vecumā iedzīvotāji mirst, jo lielāks ir potenciāli zaudēto mūža gadu skaits.

DATU AVOTI

Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze, Slimību profilakses un kontroles centrs

Vidējais iedzīvotāju skaits, Centrālās statistikas pārvalde

METODOLOĢIJA

Potenciāli zaudētie mūža gadi tiek aprēķināti, izmantojot Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāzes datus par mirušajiem no 0 līdz 64 gadu vecumam.

Potenciāli zaudētie mūža gadi (turpmāk -PZMG) aprēķināti, izmantojot ASV zinātnieka S. McDonnell 1998. gadā publicēto metodi. PZMG rādītājs = Σ(64,5 – mirušā vecums gados) x mirušo skaits konkrētajā vecumā x 100 000/ iedzīvotāju skaits līdz 64 gadu vecumam (ieskaitot).

PUBLIKĀCIJAS

Latvijas veselības aprūpes statistikas gadagrāmatas Saite uz publikāciju

Potenciāli zaudētie mūža gadi Latvijā 2017.gadā Saite uz publikāciju

SAITES

Slimību profilakses un kontroles centrs

KONTAKTPERSONA

Jolanta Skrule

Neinfekciju slimību datu analīzes un pētījumu nodaļas vecākā sabiedrības veselības analītiķe

Tālrunis: 67387682

 

Metadatu sagatavošanas datums: 02.09.2019.