1. MCH010. Dzemdības raksturojošo rādītāju statistika pa reģioniem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 02.09.2019.

  1. Rādītājs: Skaits, Uz 100 dzemdībām, (2)
  2. Dzemdības raksturojošais rādītājs: Dzemdību skaits kopā, Pilnvērtīga antenatālā aprūpe, Nepilnvērtīga antenatālā aprūpe, Antenatālā aprūpe nebija, ..., Veikta dzemdes dobuma revīzija pēc dzemdību periodā (25)
  3. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  4. Reģions: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)


 2. MCH030. Dzemdības un jaundzimušie pēc mātes vecuma pa reģioniem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 02.09.2019.

  1. Rādītājs: Dzemdību skaits, Jaundzimušo skaits, Dzīvi dzimušo skaits, Īpatsvars no kopējā dzemdību skaita, %, ..., Īpatsvars no kopējā dzīvi dzimušo skaita, % (6)
  2. Mātes vecums: Kopā, līdz 17, 18-19, 20-24, ..., nav zināms (10)
  3. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  4. Reģions: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)


 3. MCH040. Dzīvi dzimušo īpatsvars pēc dzimšanas svara pa reģioniem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 02.09.2019.

  1. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  2. Dzimšanas svars, g: 500-2499, 500-999, 1000-1499, 1500-1999, ..., 5000 un vairāk (11)
  3. Reģions: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)


 4. MCH050.Abortu sadalījums pa aborta veidiem un reģioniem noteiktās vecuma grupās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 02.09.2019.

  1. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  2. Aborta veids: Kopējais abortu skaits, Mākslīgie aborti, Legālie aborti (ietilpst mākslīgo abortu skaitā), Medicīniskie (ietilpst mākslīgo abortu skaitā), ..., Pārtraukta/ pārtraukusies 1.grūtniecība (8)
  3. Statistiskais reģions: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  4. Rādītājs: Skaits, % no kopējā abortu skaita, (2)
  5. Vecuma grupa: Kopā, ≤14, 15 - 17, 18 - 19, ..., 50+ (11)


 5. MCH060.Mākslīgie aborti uz 1000 dzīvi dzimušiem atbilstošā vecuma sievietēm

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 02.09.2019.

  1. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  2. Reģions: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  3. Vecuma grupa: Kopā, 15-17, 18-19, 20-34, 35+ (5)


 6. MCH070.Mākslīgie aborti un kontracepcija

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 02.09.2019.

  1. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  2. Reģions: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  3. Rādītājs: Mākslīgie aborti uz 1000 sievietēm (15-49), Summārais grūtniecību skaits uz 1000 sievietēm (15-49), Intrauterīnās kontracepcijas pielietojums uz 1000 sievietēm (15-49), Ķirurģiskās kontracepcijas pielietojums uz 1000 sievietēm (15-49), (4)


 7. MCH080.Mātes slimības, grūtniecības un dzemdību sarežģījumi

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 02.09.2019.

  1. Reģistrētās slimības, sarežģījumi dzemdētājai: Aptaukošanās, Asinsrites slimības, Asistēta reproduktīvā tehnoloģija, B grupas streptokoku infekcija grūtniecības laikā, ..., Strutaini septiskas saslimšanas (53)
  2. Rādītājs: Skaits, uz 100 dzemdībām, %, (2)
  3. Gads: 2018, 2017, 2016, 2015, ..., 2010 (9)


 8. MCH100. Dati par krūts barošanu

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 02.09.2019.

  1. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  2. Reģions: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  3. Rādītājs: skaits, %, no uzskaitē esošajiem viengadīgajiem bērniem, (2)
  4. Saņemta krūts barošana: Uzskaitē esošie bērni līdz 1 gada vecumam, Krūts barošana pilnas 6 nedēļas, Krūts barošana pilnus 3 mēnešus, Krūts barošana pilnus 6 mēnešus, ..., saņēmuši ekskluzīvo zīdīšanu pilnus 6 mēnešus (8)


 9. ZOB010 Sešgadīgo un divpadsmitgadīgo bērnu zobu stāvoklis

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 02.09.2019.

  1. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2018 (8)
  2. Reģions: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  3. Rādītāji: Pastāvīgo zobu KPE indeks, Piena zobu KPE indekss, Pacientu īpatsvars ar ortodontiskajām anomālijām, %, Pacientu īpatsvars ar patoloģisko periodontu, %, (4)