1. MCH010. Dzemdības raksturojošo rādītāju statistika pa reģioniem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 11.04.2024.

  1. Rādītājs: Skaits, Uz 100 dzemdībām, (2)
  2. Dzemdības raksturojošais rādītājs: Dzemdību skaits kopā, Pilnvērtīga antenatālā aprūpe, Nepilnvērtīga antenatālā aprūpe, Antenatālā aprūpe nebija, ..., Veikta dzemdes dobuma revīzija pēc dzemdību periodā (31)
  3. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2023 (14)
  4. Reģions: Latvija, Rīgas statistiskais reģions, Pierīgas statistiskais reģions, Vidzemes statistiskais reģions, ..., Latgales statistiskais reģions (7)


 2. MCH015. Grūtnieču antenatālās aprūpes rādītāji pa reģioniem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 05.07.2023.

  1. Rādītājs: Antenatālā aprūpe uzsākta līdz 12. grūtniecības nedēļai, %, Īpatsvars pusaudzēm (15-17 gadi) no uzskaitē esošām grūtniecēm, %, (2)
  2. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  3. Reģions: Latvija, Rīgas statistiskais reģions, Pierīgas statistiskais reģions, Vidzemes statistiskais reģions, ..., Latgales statistiskais reģions (7)


 3. MCH020. Dzemdniecības operāciju dati pa reģioniem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 09.08.2023.

  1. Rādītājs: Skaits, Uz 1000 dzīvi dzimušiem, (2)
  2. Operācijas veids: Dzemdniecības operācijas, Ķeizargriezieni, Perineotomija, epiziotomija, Ārpusdzemdes grūtniecība, (4)
  3. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  4. Statistiskais reģions: Latvija, Rīgas statistiskais reģions, Pierīgas statistiskais reģions, Vidzemes statistiskais reģions, ..., Latgales statistiskais reģions (7)


 4. MCH025. Ķeizargriezienu dati atbilstoši Robsona klasifikācijai

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 31.07.2023.

  1. Rādītājs: Dzemdību skaita sadalījums atbilstoši Robsona klasifikācijas grupām, Dzemdību īpatsvars atbilstoši konkrētai Robsona klasifikācijas grupai no kopējā dzemdību skaitu, %, Ķeizargriezienu skaita sadalījums atbilstoši Robsona klasifikācijas grupām, Ķeizargriezienu īpatsvars atbilstoši konkrētai Robsona klasifikācijas grupai no kopējā dzemdību skaitu, %, ..., Ķeizargriezienu īpatsvars atbilstošās Robsona klasifikācijas grupas ietvaros, % (6)
  2. Gads: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  3. Robsona klasifikācijas grupa: Kopā, 1.grupa, 2.grupa, 3.grupa, ..., 10.grupa (11)


 5. MCH030. Dzemdības un jaundzimušie pēc mātes vecuma pa reģioniem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 11.04.2024.

  1. Rādītājs: Dzemdību skaits, Jaundzimušo skaits, Dzīvi dzimušo skaits, Īpatsvars no kopējā dzemdību skaita, %, ..., Īpatsvars no kopējā dzīvi dzimušo skaita, % (6)
  2. Mātes vecums: Kopā, līdz 17, 18-19, 20-24, ..., Nav zināms (10)
  3. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2023 (14)
  4. Reģions: Latvija, Rīgas statistiskais reģions, Pierīgas statistiskais reģions, Vidzemes statistiskais reģions, ..., Latgales statistiskais reģions (7)


 6. MCH035. Antenatālo aprūpi raksturojošie rādītāji dzemdētājām pa reģioniem.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 31.05.2023.

  1. Rādītājs: Skaits, Uz 100 dzemdībām, %, (2)
  2. Antenatālo aprūpi raksturojošais rādītājs: Dzemdību skaits kopā, Antenatālā aprūpe uzsākta līdz 12.grūtniecības nedēļai, Pilnvērtīga antenatālā aprūpe, Nepilnvērtīga antenatālā aprūpe, ..., Invazīvās diagnostikas metodes (12)
  3. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  4. Reģions: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Nav norādīts (8)


 7. MCH040. Dzīvi dzimušo īpatsvars pēc dzimšanas svara pa reģioniem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 31.05.2023.

  1. Rādītājs: Skaits, Uz 100 dzīvi dzimušiem, %, (2)
  2. Dzimšanas svars, g: 500-2499, 500-999, 1000-1499, 1500-1999, ..., 5000 un vairāk (11)
  3. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  4. Reģions: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)


 8. MCH045. Nedzīvi dzimušo īpatsvars pēc dzimšanas svara

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 31.05.2023.

  1. Rādītājs: Skaits, Uz 100 nedzīvi dzimušiem, %, (2)
  2. Dzimšanas svars, g: līdz 999g, 1000-1499g, 1500-1999g, 2000-2499g, ..., 5000g un vairāk (10)
  3. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)


 9. MCH050.Abortu sadalījums pa aborta veidiem un statistiskajiem reģioniem noteiktās vecuma grupās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 28.07.2023.

  1. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. Aborta veids: Kopējais abortu skaits, Mākslīgie aborti, Legālie aborti (ietilpst mākslīgo abortu skaitā), Medicīniskie (ietilpst mākslīgo abortu skaitā), ..., Medikamentozie aborti (no mākslīgo abortu skaita) (9)
  3. Statistiskais reģions: Latvija, Rīgas statistiskais reģions, Pierīgas statistiskais reģions, Vidzemes statistiskais reģions, ..., Latgales statistiskais reģions (7)
  4. Rādītājs: Absolūtais skaits, % no kopējā abortu skaita noteiktā vecuma grupā, (2)
  5. Vecuma grupa: Kopā, ≤14, 15 - 17, 18 - 19, ..., 50+ (11)


 10. MCH060.Mākslīgie aborti uz 1000 dzīvi dzimušiem atbilstošā vecuma sievietēm

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 28.07.2023.

  1. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. Reģions: Latvija, Rīgas statistiskais reģions, Pierīgas statistiskais reģions, Vidzemes statistiskais reģions, ..., Latgales statistiskais reģions (7)
  3. Vecuma grupa: Kopā, 15-17, 18-19, 20-34, 35+ (5)


 11. MCH070.Mākslīgie aborti un kontracepcija

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 09.08.2023.

  1. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. Reģions: Latvija, Rīgas statistiskais reģions, Pierīgas statistiskais reģions, Vidzemes statistiskais reģions, ..., Latgales statistiskais reģions (7)
  3. Rādītājs: Mākslīgie aborti uz 1000 sievietēm (15-49), Summārais grūtniecību skaits uz 1000 sievietēm (15-49), Intrauterīnās kontracepcijas pielietojums uz 1000 sievietēm (15-49), Ķirurģiskās kontracepcijas pielietojums uz 1000 sievietēm (15-49), (4)


 12. MCH080.Mātes slimības, grūtniecības un dzemdību sarežģījumi

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 31.05.2023.

  1. Reģistrētās slimības, sarežģījumi dzemdētājai: Aptaukošanās, Asinsrites slimības, Asistēta reproduktīvā tehnoloģija, Asimptomātiska bakteriurija grūtniecības laikā, ..., Covid-19 (U07.1; U07.2) (57)
  2. Rādītājs: Absolūtais skaits, uz 100 dzemdībām, %, (2)
  3. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)


 13. MCH085. Smēķējošo dzemdētāju skaits pa vecuma grupām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 31.05.2023.

  1. Rādītājs: Skaits, Uz 100 dzemdībām noteiktā vecuma grupā, (2)
  2. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  3. Vecuma grupa: Kopā, ≤ 19, 20-24, 25-29, ..., 40+ (7)


 14. MCH100. Dati par krūts barošanu

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 06.07.2023.

  1. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. Reģions: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  3. Rādītājs: skaits, %, no uzskaitē esošajiem viengadīgajiem bērniem, (2)
  4. Saņemta krūts barošana: Uzskaitē esošie bērni līdz 1 gada vecumam, Krūts barošana pilnas 6 nedēļas, Krūts barošana pilnus 3 mēnešus, Krūts barošana pilnus 6 mēnešus, ..., Saņēmuši ekskluzīvo zīdīšanu pilnus 6 mēnešus (8)


 15. ZOB010 Sešgadīgo un divpadsmitgadīgo bērnu zobu stāvoklis

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 05.07.2023.

  1. Reģions: LATVIJA, Rīgas statistiskais reģions, Pierīgas statistiskais reģions, Vidzemes statistiskais reģions, ..., Latgales statistiskais reģions (7)
  2. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  3. Rādītājs: Pastāvīgo zobu KPE indekss, Piena zobu KPE indekss, Pacientu īpatsvars ar ortodontiskajām anomālijām, %, Pacientu īpatsvars ar patoloģisko periodontu, %, (4)
  4. Vecums: 6 gadīgiem, 12 gadīgiem, (2)