1. AVMOR010. Novēršamā mirstība sadalījumā pa dzimumiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 02.08.2023.

  1. Mirstības veids: Medicīniski novēršama mirstība, Profilaktiski novēršama mirstība, (2)
  2. Gads: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  3. Rādītājs: Absolūtais skaits, Uz 100 000 iedzīvotāju, (2)
  4. Dzimums: Vīrieši, Sievietes, Kopā, (3)


 2. AVMOR020. Novēršamā mirstība sadalījumā pa reģioniem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 02.08.2023.

  1. Gads: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  2. Reģions: Latvija, Rīgas statistiskais reģions, Pierīgas statistiskais reģions, Vidzemes statistiskais reģions, ..., Latgales plānošanas reģions (pēc ATR 2021. gadā) (12)
  3. Rādītājs: Absolūtos skaitļos, Uz 100 000 iedzīvotāju, (2)
  4. Mirstības veids: Medicīniski novēršama, Profilaktiski novēršama, (2)


 3. MOR10. Iedzīvotāju nāves cēloņi sadalījumā pa mēnešiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 12.04.2024.

  1. Nāves cēlonis: KOPĀ, Infekcijas un parazitāras slimības (A00-B99), Audzēji (C00-D48), ..Ļaundabīgi audzēji (C00-C97), ..., ..Covid-19 (U07.1, U07.2) (37)
  2. Gads: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2024 (10)
  3. Rādītājs: Skaits, uz 100 000 iedzīvotāju, (2)
  4. Mēnesis: Janvāris, Februāris, Marts, Aprīlis, ..., Gads kopā (19)


 4. MOR13. Iedzīvotāju nāves cēloņi sadalījumā pa mēnešiem, vecuma grupām un atbilstoši Covid-19 vakcinācijas statusam

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 25.03.2024.

  1. Vakcinācijas statuss: nav vakcinācijas, nepabeigta vakcinācija, pabeigta vakcinācija, (3)
  2. Nāves cēlonis (SSK-10 kods): Kopā, Infekcijas un parazitāras slimības (A00-B99), Audzēji (C00-D48), Asins un asinsrades orgānu slimības un noteikti imūnsistēmas traucējumi (D50-D89), ..., Covid-19 (U07.1, U07.2) (19)
  3. Gads: 2021, 2022, 2023, (3)
  4. Mēnesis: Janvāris, Februāris, Marts, Aprīlis, ..., Decembris (12)
  5. Rādītājs: Skaits, Uz 100 000 iedzīvotāju, (2)
  6. Vecuma grupa: Kopā, 0-9, 10-19, 20-29, ..., 80+ (10)


 5. MOR15. Iedzīvotāju mirstība sadalījumā pa nedēļām un reģioniem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 25.03.2024.

  1. Nedēļa: 1, 2, 3, 4, ..., Kopā (54)
  2. Rādītājs: Skaits, Uz 100 000 iedzīvotāju, (2)
  3. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2023 (14)
  4. Reģions: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)


 6. MOR18. Iedzīvotāju mirstība sadalījumā pa nedēļām, dzimumiem un 5 gadu vecuma grupām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 25.03.2024.

  1. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2023 (14)
  2. Nedēļa: kopā, 1, 2, 3, ..., 53 (54)
  3. Dzimums: Vīrietis, Sieviete, (2)
  4. Vecuma grupa: kopā, <1, 1-4, 5-9, ..., nav zināms (20)


 7. MOR20. Iedzīvotāju mirstība dzimumu sadalījumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 22.11.2023.

  1. Nāves cēlonis: A-Y Miruši kopā, ..A00-B99 Infekcijas un parazitārās slimības, ...A15-A19; B90 Tuberkuloze, ieskaitot sekas, ….A15-A19 Tuberkuloze, ..., ...X85-Y09 Vardarbība (93)
  2. Rādītājs: Skaits, Uz 100 000 iedzīvotāju*, (2)
  3. Dzimums: Kopā, Vīrieši, Sievietes, (3)
  4. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)


 8. MOR30. Mirstība sadalījumā pa galvenajiem nāves cēloņiem, reģioniem, pilsētām un novadiem 2008 - 2020

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 22.11.2022.

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas statistiskais reģions, Pierīgas statistiskais reģions, Vidzemes statistiskais reģions, ..., Zilupes novads (126)
  2. Rādītājs: Skaits, Uz 100 000 iedzīvotāju, (2)
  3. Nāves cēlonis: Visi cēloņi (A-Y), Audzēji (C00-D48), Asinsrites sitēmas slimības (I00-I99), Gremošanas sistēmas slimības (K00-K92), Ārēji slimību un nāves cēloņi (V00-Y98) (5)
  4. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2020 (13)


 9. MOR31. Mirstība sadalījumā pa galvenajiem nāves cēloņiem, reģioniem, valstspilsētām un novadiem (pēc administratīvi teritoriālās reformas 2021.gadā) 2017 - 2022

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 22.11.2023.

  1. Administratīvā teritorija: LATVIJA, Rīgas statistiskais reģions, Pierīgas statistiskais reģions, Vidzemes statistiskais reģions, ..., Ventspils novads (pēc ATR 2021. gadā) (53)
  2. Rādītājs: Skaits, Uz 100 000 iedzīvotāju, (2)
  3. Nāves cēlonis: Visi cēloņi (A-Y), Infekcijas un parazitārās slimības (A00-B99), Audzēji (C00-D48), Endokrīnas, uztures un vielmaiņas slimības (E00-E88), ..., Citi nāves cēloņi (D50-D89; L00-M99; O00-R99) (13)
  4. Gads: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2022 (6)


 10. MOR40. Zīdaiņu mirstība

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 31.05.2023.

  1. Rādītājs: Skaits, No 1000 dzīvi dzimušiem, (2)
  2. Reģions: LATVIJA, Rīgas statistiskais reģions, Pierīgas statistiskais reģions, Vidzemes statistiskais reģions, ..., Latgales statistiskais reģions (7)
  3. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  4. Dalījums pēc nāves iestāšanās laika: Agrīnā neonatālā mirstība (0-6 dienās mirušie), Neonatālā mirstība (0-27 dienās mirušie), Vēlīnā neonatālā mirstība (7-27 dienās mirušie), Postneonatālā mirstība (no 28 dienām līdz 1 gada vecumam mirušie), Zīdaiņu mirstība (pirmajā dzīves gadā mirušie) (5)


 11. MOR45. Zīdaiņu mirstības cēloņi

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 31.05.2023.

  1. Nāves cēlonis: A-Y Miruši kopā, ..A00-B99 Infekcijas un parazitāras slimības, ..J00-J98 Elpošanas sistēmas slimības, ..P00-P96 Noteikti perinatālā perioda stāvokļi, ..., ..C00-I99; K00-O99; R00-R94, R96-R99; U00-U85 Visas citas slimības (15)
  2. Rādītājs: Skaits, no 1000 dzīvi dzimušiem, (2)
  3. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)


 12. MOR48. Zīdaiņu un bērnu mirstības cēloņi pa vecuma grupām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 02.08.2023.

  1. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  2. Nāves cēlonis: A-Y Miruši kopā, ..A00-B99 Infekcijas un parazitāras slimības, …A09 Infekcijas izcelsmes caureja un gastroenterīts, …A00-A08 Citas zarnu infekcijas slimības, ..., …W00-W64, W85-W99, X10-X39, X50-X59, Y10-Y20, Y22-Y89 Visi citi ārēji cēloņi (76)
  3. Rādītājs: Skaits, (1)
  4. Vecuma grupa: Kopā (līdz 17 gadiem), Kopā (līdz 14 gadiem), Kopā (līdz gada vecumam), 0 dienas, ..., 15-17 gadi (14)


 13. MOR50. Perinatālā mirstība

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 31.05.2023.

  1. Rādītājs: Skaits, No 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem, No 1000 dzīvi dzimušiem, (3)
  2. Reģions: LATVIJA, Rīgas statistiskais reģions, Pierīgas statistiskais reģions, Vidzemes statistiskais reģions, ..., Latgales statistiskais reģions (7)
  3. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  4. Dalījums pēc nāves iestāšanās laika: Perinatālā mirstība (nedzīvi dzimušie un 0-6 dienās mirušie), Nedzīvi dzimušie, Agrīnā neonatālā mirstība (0-6 dienās mirušie), (3)


 14. MOR55. Perinatālās mirstības cēloņi

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 31.05.2023.

  1. Nāves cēlonis: A-Y Miruši kopā, ..P00-P96 Noteikti perinatālā perioda stāvokļi, …P05-P08 Ar grūtniecības ilgumu un augļa attīstību saistītas patoloģijas, …P10-P15 Dzemdību trauma, ..., ..A00-O99; R00-Y98 Visas citas slimības (16)
  2. Rādītājs: Skaits, no 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem, (2)
  3. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)


 15. MOR58. Specifiskā perinatālā mirstība pēc gestācijas vecuma vai dzimšanas svara

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 02.08.2023.

  1. Rādītājs: No 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušiem, No 1000 dzīvi dzimušiem, (2)
  2. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  3. Dalījums pēc nāves iestāšanās laika: Perinatālā mirstība (28 un vairāk gestācijas nedēļas), Nedzīvi dzimušie (28 un vairāk gestācijas nedēļas), Agrīnā neonatālā mirstība (28 un vairāk gestācijas nedēļas), Perinatālā mirstība (dzimšanas svars 1000g un vairāk), ..., Agrīnā neonatālā mirstība (dzimšanas svars 1000g un vairāk) (6)


 16. MOR60. Iedzīvotāju mirstība vecuma grupu sadalījumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 22.11.2023.

  1. Nāves cēlonis: A-Y Miruši kopā, ..A00-B99 Infekcijas un parazitārās slimības, ...A15-A19; B90 Tuberkuloze, ieskaitot sekas, ….A15-A19 Tuberkuloze, ..., ...X85-Y09 Vardarbība (92)
  2. Rādītājs: Skaits, Uz 100 000 iedzīvotāju, (2)
  3. Vecuma grupa: 0-14, 15-59, 60 gadi un vecāki, (3)
  4. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)


 17. MOR70. Iedzīvotāju mirstība 5 gadu vecuma grupu un dzimumu sadalījumā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 22.11.2023.

  1. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. Nāves cēlonis: A-Y Miruši kopā, ..A00-B99 Infekcijas un parazitārās slimības, ...A15-A19; B90 Tuberkuloze, ieskaitot sekas, ….A15-A19 Tuberkuloze, ..., ...X85-Y09 Vardarbība (93)
  3. Rādītājs: Skaits, Uz 100 000 iedzīvotāju, (2)
  4. Dzimums: Kopā, Vīrieši, Sievietes, (3)
  5. Vecuma grupa: Kopā, Nezināms, 0 - 4, 5 - 9, ..., 75 gadi un vecāki (28)


 18. MOR80.Mātes mirstība

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 31.03.2023.

  1. Nāves cēlonis: Mirušo grūtnieču, dzemdētāju skaits - kopā, ..tieši ar grūtniecību saistīto cēloņu dēļ, ...aborts, ...ārpusdzemdes grūtniecība, ..., ...ģeneralizēta vīrusinfekcija (21)
  2. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)


 19. MOR90. Mātes mirstība pa vecuma grupām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 02.08.2023.

  1. Rādītājs: Skaits, Uz 100 000 dzīvi dzimušiem, (2)
  2. Reģions: LATVIJA, Rīgas statistiskais reģions, Pierīgas statistiskais reģions, Vidzemes statistiskais reģions, ..., Latgales statistiskais reģions (7)
  3. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  4. Nāves cēlonis: Visi cēloņi, tieši ar grūtniecību saistīto cēloņu dēļ, netieši ar grūtniecību saistīto cēloņu dēļ, (3)
  5. Vecuma grupa: Kopā, līdz 19, 20-34, 35+, (4)


 20. PZMG10.Potenciāli zaudētie mūža gadi (0-64 gadu vecumam) pa reģioniem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 31.08.2023.

  1. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  2. Reģions: Latvija, Rīgas statistiskais reģions, Pierīgas statistiskais reģions, Vidzemes statistiskais reģions, ..., Latgales statistiskais reģions (7)
  3. Rādītājs: Absolūtos skaitļos, Uz 100 000 iedzīvotāju, (2)
  4. Slimību grupa: Kopā, Asinsrites sistēmas slimības (I00-I99), Ļaundabīgi audzēji (C00-C97), Ārēji nāves cēloņi (V01-Y98), (4)


 21. PZMG20. Potenciāli zaudētie mūža gadi (0-64 gadu vecumā) sadalījumā pa nāves cēloņiem un dzimumiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 31.08.2023.

  1. Nāves cēlonis: Visi cēloņi kopā, Infekcijas un parazitārās slimības (A00-B99), Ļaundabīgi audzēji (C00-C97), ..Kuņģa ļaundabīgs audzējs (C16), ..., Covid-19 (U07.1, U07.2) (27)
  2. Rādītājs: Absolūtos skaitļos, Uz 100 000 iedzīvotāju, (2)
  3. Dzimums: Kopā, Vīrieši, Sievietes, (3)
  4. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)


 22. PZMG30. Potenciāli zaudētie mūža gadi (0-64 gadu vecumā) sadalījumā pēc vecuma, dzimuma, nāves cēloņa

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 31.08.2023.

  1. Gads: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  2. Vecuma grupa: 0 - 64, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ..., 60 - 64 (14)
  3. Rādītājs: Absolūtos skaitļos, Uz 100 00 iedzīvotāju, (2)
  4. Nāves cēlonis: Visi cēloņi (A-Y), Asinsrites sistēmas slimības (I00-I99), Ļaundabīgi audzēji (C00-C97), Ārēji nāves cēloņi (V01-Y98), (4)
  5. Dzimums: Kopā, Vīrieši, Sievietes, (3)