1. CDG010. Cukura diabēta pacienti sadalījumā pa cukura diabēta tipiem un reģioniem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 28.07.2023.

  1. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. Reģions: Latvija, Rīgas statistiskais reģions, Pierīgas statistiskais reģions, Vidzemes statistiskais reģions, ..., Latgales statistiskais reģions (7)
  3. Rādītājs: Uzskaitē esošo pacientu skaits, Uzskaitē esošo pacientu skaits, uz 100 000 iedzīvotāju, Uzskaitē uzņemto pacientu skaits, Uzskaitē uzņemto pacientu skaits, uz 100 000 iedzīvotāju, (4)
  4. Cukura diabēta tips: Kopā (E10, E11, E13, E14), I tipa cukura diabēts (E10), II tipa cukura diabēts (E11), cits precizēts cukura diabēts (E13), neprecizēts cukura diabēts (E14) (5)


 2. CDG011. Cukura diabēta pacienti sadalījumā pa vecuma grupām un statistiskajiem reģioniem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 28.07.2023.

  1. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. Reģions: Latvija, Rīgas statistiskais reģions, Pierīgas statistiskais reģions, Vidzemes statistiskais reģions, ..., Latgales statistiskais reģions (7)
  3. Dzimums: Kopā, Vīrietis, Sieviete, (3)
  4. Rādītāji: Uzskaitē esošo pacientu skaits, Uzskaitē esošo pacientu skaits, uz 100 000 iedzīvotāju, Uzskaitē uzņemto pacientu skaits, Uzskaitē uzņemto pacientu skaits, uz 100 000 iedzīvotāju, (4)
  5. Vecuma grupa: Kopā, 0-4, 5-9, 10-14, ..., 85+ (20)


 3. CDG012. Uzskaitē esošo cukura diabēta pacientu sadalījums pēc saņemtās terapijas veida, cukura diabēta tipa un reģiona

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 02.09.2019.

  1. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)
  2. Reģions: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  3. Cukura diabēta tips: E10 (I tipa cukura diabēts), E11 (II tipa cukura diabēts), E13 (Cits precizēts cukura diabēts), (3)
  4. Rādītāji: Skaits, Īpatsvars, %, (2)
  5. Terapijas veids: Insulīns, Tikai diēta, Orālie antidiabētiskie preparāti, Orālie antidiabētiskie preparāti + insulīns, (4)


 4. CDG013. Cukura diabēta pacientu sadalījums pēc klīnisko izmeklējumu rezultātiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 28.07.2023.

  1. Gads: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  2. Reģions: Latvija, Rīgas statistiskais reģions, Pierīgas statistiskais reģions, Vidzemes statistiskais reģions, ..., Latgales statistiskais reģions (7)
  3. Rādītājs: Skaits, Īpatsvars, %, (2)
  4. Izmeklējumu rezultāti: Ķermeņa masas indekss <18,5 kg/m2, Ķermeņa masas indekss 18,5-24,9 kg/m2, Ķermeņa masas indekss 25,0-29,9 kg/m2, Ķermeņa masas indekss >=30 kg/m2, ..., Kreatinīns >=110 µmol/l (15)


 5. CDG014. Cukura diabēta pacientu sadalījums pēc konstatētajām komplikācijām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 28.07.2023.

  1. Komplikācijas: Pacientu skaits, kuriem pēdējo 12 mēnešu laikā veikta acu pārbaude, ..Fotokoagulācija, ..Makulopātija, ..Aklums, ..., ..Cita kardiovaskulāra slimība (25)
  2. Gads: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  3. Rādītājs: Pavisam, Īpatsvars, %, (2)
  4. Reģions: Latvija, Rīgas statistiskais reģions, Pierīgas statistiskais reģions, Vidzemes statistiskais reģions, ..., Latgales statistiskais reģions (7)


 6. CDG015. Cukura diabēta pacienti sadalījumā pa cukura diabēta tipiem, dzimumiem un vecuma grupām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 28.07.2023.

  1. Gads: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  2. Cukura diabēta tips: Kopā (E10, E11, E13, E14), ..I tipa cukura diabēts (E10), ..II tipa cukura diabēts (E11), ..Cits precizēts cukura diabēts (E13), ..Neprecizēts cukura diabēts (E14) (5)
  3. Dzimums: Kopā, Vīrietis, Sieviete, (3)
  4. Rādītāji: Uzskaitē esošo pacientu skaits, Uzskaitē esošo pacientu skaits, uz 100 000 iedzīvotāju, Uzskaitē uzņemto pacientu skaits, Uzskaitē uzņemto pacientu skaits, uz 100 000 iedzīvotāju, (4)
  5. Vecuma grupa: Kopā, 0-4, 5-9, 10-14, ..., 85+ (20)