1. AMB010.Vietu un ārstēto pacientu skaits dienas stacionāros.

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 02.09.2019.

  1. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2018 (10)
  2. Reģions: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  3. Rādītājs: Vietu skaits, Ārstēto pacientu skaits absolūtos skaitļos, Ārstēto pacientu skaits uz 1000 iedzīvotāju, (3)


 2. AMB020.Sieviešu skaits, kam veikta dzemdes kakla onkocitoloģiskā izmeklēšana

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 02.09.2019.

  1. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2018 (10)
  2. Reģions: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  3. Rādītājs: Izmeklējumi absolūtos skaitļos, Izmeklējumi uz 1000 sieviešu, (2)


 3. AMB030.Ambulatoro apmeklējumu skaits pie ārstiem un ārsta palīgiem, vecmātēm un medicīnas māsām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 02.09.2019.

  1. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  2. Reģions: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  3. Apmeklējumi: Apmeklējumu skaits pie ārstiem, Ambulatoro apmeklējumu skaits pie ārsta palīgiem, vecmātēm un medicīnas māsām, (2)
  4. Rādītājs: Ambulatorie apmeklējumi kopā, Ambulatorās pieņemšanas, Mājas vizītes, Ambulatoro apmeklējumu skaits uz 1 iedzīvotāju, (4)


 4. AMB040.Ambulatori un dienas stacionārā veiktās operācijas

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 02.09.2019.

  1. Operācijas: Operāciju skaits kopā, ..Redzes orgānu kopā, ....Glaukomas, ....Kataraktas, ..., ..Pārējās (13)
  2. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  3. Veikšanas vieta: Ambulatori un dienas stacionārā veiktās operācijas kopā, tajā skaitā dienas stacionārā, (2)
  4. Reģions: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)


 5. AMB050.Fizikālās medicīnas, rehabilitācijas un diagnostikso nodaļu darbs ambulatorās medicīniskās palīdzības iestādēs

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 02.09.2019.

  1. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  2. Reģions: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  3. Rādītājs: Absolūtos skaitļos, Uz 100 ambulatorajiem apmeklējumiem, (2)
  4. Nodaļa: Fizikālās medicīnas un rehabilitācijas procedūras, Endoskopijas, Radioloģiskie izmeklējumi, Funkcionālās diagnostikas izmeklējumi, Laboratorijas analīzes (5)


 6. NMP010.Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izpildītie izsaukumi

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 02.09.2019.

  1. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2018 (7)
  2. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Zilupes novads (126)
  3. Rādītājs: Skaits, Uz 100 iedzīvotāju, (2)


 7. NMP020.Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta savlaicīgi izpildīto razultatīvo izsaukumu īpatsvars no visiem izsaukumiem dzīvībai un veselībai kritiskos stāvokļos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 02.09.2019.

  1. Teritoriālā vienība: Rīgas pilsēta, Daugavpils pilsēta, Jelgavas pilsēta, Jēkabpils pilsēta, ..., Zilupes novada lauku teritorija (186)
  2. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2018 (7)


 8. STAC010. Stacionāra darba rādītāji

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 02.09.2019.

  1. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2018 (8)
  2. SSK-10 kods, (Diagnoze): A00-T98 (KOPĀ), ..A00-B99 (Infekcijas un parazitārās slimības), ....A00-A09 (zarnu infekcijas slimības), ....A15-A16 (elpošanas orgānu tuberkuloze), ..., ....T36 -T65 (saindēšanās ar medikamentiem, bioloģiskām un citām nemedicīniskas cilmes vielām) (84)
  3. Rādītājs: Ārstēto pacientu skaits, Ārstēto pacientu skaits, uz 1000 iedzīvotāju, Ārstēto pacientu īpatsvars,%, Pavadīto dienu skaits izrakstītiem pacientiem, uz 1000 iedzīvotāju, ..., Pacientu letalitāte (6)
  4. vecuma grupa: Kopā, 0-17, 0-14, līdz 1 gadam, ..., 60+ (10)


 9. STAC020. Palīgkabinetu darbs un diagnostiskās radioloģijas darbs visos stacionāros

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 02.09.2019.

  1. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  2. Reģions: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  3. Rādītājs: Laboratorisko analīžu skaits uz 1 stacionāra pacientu, Fizikālās medicīnas procedūru skaits uz 1 stacionāra pacientu, Funkcionālās diagnostikas izmeklējumu skaits uz 1 stacionāra pacientu, Radioloģisko izmeklējumu skaits uz 1 stacionāra pacientu, ..., Izmeklējumu skaits ar radionuklīdo aparatūru uz 1 stacionāra pacientu (10)


 10. STAC030. Ķirurģiskais darbs pēc operācijas veida visos stacionāros

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 02.09.2019.

  1. Operācijas nosaukums: Operāciju skaits - kopā, ..Nervu sistēmas operācijas, ....galvas smadzeņu operācijas, ....perifērās nervu sistēmas operācijas, ..., ..Pārējās (38)
  2. Rādītājs: Operāciju skaits, Operāciju skaits uz 100 000 iedzīvotāju, Ķirurģisko operāciju īpatsvars, %, Operēto pacientu skaits, ..., Operēto pacientu letalitāte, % (6)
  3. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2018 (8)


 11. STAC040. Ķirurģiskā darba rādītāji pa reģioniem visos stacionāros

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 02.09.2019.

  1. Rādītājs: Operāciju skaits (ieskaitot abortus), Operāciju skaits (neieskaitot abortus), Operāciju skaits uz 100 000 iedzīvotāju, Operāciju skaits (neieskaitot abortus) uz 100 000 iedzīvotāju, ..., Neoperēto letalitāte pankreatīta dēļ (30)
  2. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2018 (8)
  3. Reģions: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)


 12. STAC050. Stacionāra gultu fonda izmantošanas kopsavilkums pa profiliem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 02.09.2019.

  1. Gads: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2018 (8)
  2. Gultu profila kods un nosaukums: Kopā, 1 Vispārējais, 2 Terapeitiskais, 3 Kardioloģijas-pieaugušo, ..., Kopā + 79 Īslaicīgās sociālās aprūpes (78)
  3. Rādītājs: Faktiskais vidējais gultu skaits periodā, Pacientu skaits pārskata perioda sākumā, Iestājušos pacientu skaits - pavisam, Stacionāra ietvaros pārvesto pacientu skaits - no citām nodaļām, ..., Gultas aprite (periodā) (reizes) (15)


 13. STAC060. Stacionāru gultu izmantošanas rādītāji sadalījumā pa reģioniem pēc pakļautības veida

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 02.09.2019.

  1. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2018 (10)
  2. Reģions: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  3. Slimnīcas pēc piederības: Kopā, Slimnīcas Veselības ministrijas sistēmā, Pašvaldību slimnīcas, Privātās slimnīcas, (4)
  4. Rādītājs: Vidējais gultu skaits stacionārā, Hospitalizēto pacientu skaits, Gultu dienu skaits, Vidējais gultu skaits stacionārā uz 10000 iedzīvotājiem, ..., Gultas slodze(%) (9)


 14. VAK010_30 dienu mirstība pēc stacionēšanas ar noteiktu diagnozi

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas:

  1. Ārstniecības iestāde: Kopā, Klīniskās universitātes slimnīcas (V.līmenis), ..Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, ..Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, ..., ..Saldus medicīnas centrs (34)
  2. Gads: 2018, 2017, (2)
  3. Rādītājs: Pacientu mirstība stacionārā 30 dienu laikā pēc stacionēšanas ar akūtu miokarda infarktu, Pacientu mirstība stacionārā un ārpus stacionāra 30 dienu laikā pēc stacionēšanas ar akūtu miokarda infarktu, Pacientu mirstība stacionārā 30 dienu laikā pēc stacionēšanās ar išēmisku insultu, Pacientu mirstība stacionārā un ārpus stacionāra 30 dienu laikā pēc stacionēšanās ar išēmisku insultu, ..., Pacientu mirstība stacionārā un ārpus stacionāra 30 dienu laikā pēc stacionēšanās ar hemorāģisku insultu (6)