1. RES010. Ārstu skaits pa specialitātēm

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 02.08.2022.

  1. Specialitāte: Ārsti, ..Ģimenes (vispārējās prakses) ārsti, ..Ārsti speciālisti, ...Pediatri, ..., ..Rezidenti (79)
  2. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  3. Rādītājs: Skaits, Uz 10 000 iedzīvotāju, (2)
  4. Kopā vai praktizējoši: Kopā, Praktizējošie, (2)
  5. Reģions: Latvija, Rīgas statistiskais reģions, Pierīgas statistiskais reģions, Vidzemes statistiskais reģions, ..., Latgales statistiskais reģions (7)


 2. RES015. Ārstniecības iestāžu skaits pēc darbības profila

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 31.08.2022.

  1. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2021 (13)
  2. Rādītājs: Skaits, Uz 10 000 iedzīvotāju, (2)
  3. Ārstniecības iestādes darbības profils: Stacionāri, Ambulatorās ārstniecības iestādes, ..ārstu prakses (ģimenes ārstu, internistu, pediatru), ..ārstu speciālistu prakses, ..., ..pārējās ambulatorās ārstniecības iestādes (9)


 3. RES020. Ārstniecības personu skaits pa reģioniem un pilsētām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 02.08.2022.

  1. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. Teritoriālā vienība: Latvija, Rīgas statistiskais reģions, Pierīgas statistiskais reģions, Vidzemes statistiskais reģions, ..., Ventspils pilsēta (16)
  3. Rādītājs: Skaits, Uz 10 000 iedzīvotāju, (2)
  4. Kopā vai praktizējošs: Kopā, Praktizējoši, (2)
  5. Ārstniecības personu grupa: Ārsti, Zobārsti, Mutes, sejas un žokļu ķirurgi, Ārstu palīgi (feldšeri), ..., Farmaceitu asistenti (13)


 4. RES040. Praktizējošo ārstniecības personu skaita struktūra pa vecuma grupām

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 02.08.2022.

  1. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2021 (13)
  2. Vecuma grupa: līdz 34, 35-39, 40-44, 45-49, ..., 65 un vecāki (8)
  3. Ārstniecības personu grupa: Ārsti, Ģimenes ārsti, Zobārsti, Medicīnas māsas, ..., Farmaceitu asistenti (8)


 5. RES050. Iedzīvotāju skaits uz vienu praktizējošu ārstu pa reģioniem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmaiņas veiktas: 02.08.2022.

  1. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. Reģions: Latvija, Rīgas statistiskais reģions, Pierīgas statistiskais reģions, Vidzemes statistiskais reģions, ..., Latgales statistiskais reģions (7)